BEGRAVNINGS- SAMT BLOMSTERTJÄNSTER SEDAN 1977

Vi erbjuder Er heltäckande och värdig begravningstjänst

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner. Vi erbjuder Er kompletta begravningstjänster.

Mån - Fre:
9:00 - 16:00

Volsvägen 1,
02400 Kyrkslätt

Pålitlig begravnings service i över 45 år.

Tjänster

Begravningstjänster

Begravningstjänster under Ert besök hos oss.

Blommor & Dekoration

Vårt blombinderi betjänar Er och binder blommorna enligt Er önskan till vardag, fest och sorg.

Begravningspaket

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner.

KYRKSLÄTTS BEGRAVNINGSTJÄNST AB

Pålitlig begravnings service i över 45 år.

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner. Vi erbjuder Er kompletta begravningstjänster. Ta kontakt så kan vi tillsammans planera en för Er passlig tidtabell samt helhet.

Ni betjänas av Tove och Saara.