VOLSVÄGENS BLOMMA

Blommor & Dekoration

Vårt blombinderi betjänar Er och binder blommorna enligt Er önskan till vardag, fest och sorg. Kistdekorationen binds professionelt enligt Ert önskemål. Vi transporterar kistdekorationen samt de anhörigas sorgbuketter till kyrkan en timme före välsignelsen börjar.

01

Begravningsblommor

02

Kistdekoration