Begravnings- samt blomstertjänster sedan 1977

Vi betjänar
Mån - Fre 9.00 - 16.00

Vi erbjuder Er heltäckande och värdig begravningstjänst

Ni betjänas av Tove och Saara

Tjänster

BEGRAVNINGSTJÄNSTER

Vi hjälper, ger råd och vid behov sköter om alla arrangemang under ett besök.

Blommor & dekoration

Vårt blombinderi betjänar Er och binder blommorna enligt Er önskan till vardag, fest och sorg.

BEGRAVNINGSPAKET

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner.

Kyrkslätts Begravningstjänst Ab

Pålitlig begravnings service i över 40 år.

Vi betjänar Er med all service i samband med begravningar, förtroendefullt och med respekt för tradioner. Vi erbjuder Er kompletta begravningstjänster. Ta kontakt så kan vi tillsammans planera en för Er passlig tidtabell samt helhet.

Ni betjänas av Tove och Saara.

Aktuellt

Kontakta
Kontakta oss

Begravningstjänster i Kyrkslätt i 40 år

Ta kontakt så kan vi tillsammans planera en för Er passlig tidtabell samt helhet.